Zwrot płatności za niewykorzystane posiłki obiadowe

Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją związaną z zawieszeniem zajęć w szkole wszystkim osobom, które dokonały opłaty za obiady za m-c marzec 2020 r. przysługuje zwrot kosztów za okres od 12-31.03.2020 r. (tj. maksymalnie 14 dni, w przypadku opłacenia całkowitej kwoty należnej za miesiąc marzec). Warunkiem dokonania zwrotu kosztów jest dostarczenie w dniach między 3 a 12 czerwca 2020 r. w godz. 7.30 – 15.00 imiennego bloczka obiadowego do specjalnie przeznaczonej w tym celu skrzynki, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do szkoły (bez potrzeby wchodzenia do budynku).

Ponadto informuję, iż w przypadku zagubienia imiennego bloczka obiadowego istnieje możliwość zwrotu kosztów także na podstawie paragonu fiskalnego wystawionego przez szkołę. W tym przypadku niezbędne jest osobiste dostarczenie w/w terminie paragonu do sekretariatu.

O terminie zwrotu gotówki zostaną Państwo poinformowani odrębną wiadomością, a w przypadku płatności poprzez bankowość elektroniczną zwrot nastąpi na konto, z którego nastąpiła płatność.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status