Kolejny rok akcji, kolejne nakrętki dla Mai!

Podobnie jak w ubiegłych latach, przez cały rok szkolny 2019/20 w naszej szkole po raz kolejny trwała akcja zbiórki plastikowych nakrętek (PET) pn. „Pomagaj razem z nami”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przede wszystkim uczniów i rodziców, jak również pracowników szkoły, zebraliśmy 420 kilogramów nakrętek, które zostały przekazane na rzecz niepełnosprawnej Mai Pyzińskiej z Padwi k. Mielca. Nasi uczniowie nie zapomnieli o akcji nawet w trakcie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole, w związku z epidemią Covid -19. Uzbierane nakrętki zostaną zebrane i przekazane w odpowiednim czasie. Rokrocznie nasi uczniowie wykazują ogromną otwartość na potrzeby drugiego człowieka nie tylko w tej, ale również wielu innych akcjach charytatywnych organizowanych w szkole. Jest to bardzo ważne, aby od najmłodszych lat kształtować wśród dzieci i młodzieży postawy dostrzegania i aktywnej pomocy innym. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie, nie zapominając o seniorach, staruszkach i tych, którzy niejednokrotnie potrzebują tak niewiele, bo tylko krótkiego spotkania, rozmowy, a czasem tylko uśmiechu. To już nie pierwszy raz udowodniliśmy, że wspólne działanie w słusznej sprawie przynosi określone, pozytywne  efekty. Oby ludzi dobrych i otwartych na głos potrzebujących nigdy nie zabrakło.

                                                                                Koordynator akcji pedagog szkolny  – Renata Krakowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status