Kolejny rok akcji, kolejne nakrętki dla Mai!

Podobnie jak w ubiegłych latach, przez cały rok szkolny 2019/20 w naszej szkole po raz kolejny trwała akcja zbiórki plastikowych nakrętek (PET) pn. „Pomagaj razem z nami”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przede wszystkim uczniów i rodziców, jak również pracowników szkoły, zebraliśmy 420 kilogramów nakrętek, które zostały przekazane na rzecz niepełnosprawnej Mai Pyzińskiej z Padwi k. Mielca. Nasi uczniowie nie zapomnieli o akcji nawet w trakcie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole, w związku z epidemią Covid -19. Uzbierane nakrętki zostaną zebrane i przekazane w odpowiednim czasie. Rokrocznie nasi uczniowie wykazują ogromną otwartość na potrzeby drugiego człowieka nie tylko w tej, ale również wielu innych akcjach charytatywnych organizowanych w szkole. Jest to bardzo ważne, aby od najmłodszych lat kształtować wśród dzieci i młodzieży postawy dostrzegania i aktywnej pomocy innym. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie, nie zapominając o seniorach, staruszkach i tych, którzy niejednokrotnie potrzebują tak niewiele, bo tylko krótkiego spotkania, rozmowy, a czasem tylko uśmiechu. To już nie pierwszy raz udowodniliśmy, że wspólne działanie w słusznej sprawie przynosi określone, pozytywne  efekty. Oby ludzi dobrych i otwartych na głos potrzebujących nigdy nie zabrakło.

                                                                                Koordynator akcji pedagog szkolny  – Renata Krakowska