Przywrócenie zajęć w klasach I-III informacja dla rodziców

SZANOWNI RODZICE!

Decyzją MEN o stopniowym powrocie do stacjonarnego funkcjonowania szkół od dnia 25.05.2020 r. przywrócona została możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych, dając jednocześnie dyrektorom możliwość wyboru, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uzależnione jest to od sytuacji w danej szkole.

W związku z powyższym informujemy, iż w naszej szkole zajęcia będą miały charakter wyłącznie opiekuńczy (nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne) i organizowane będą w godzinach od 7.45 do 13.00, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. Każdy rodzic deklarujący przyjście dziecka do szkoły zobowiązany jest do zapoznania się z treścią REGULAMINU PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. JANA CZEKANOWSKIEGO W CMOLASIE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19 oraz dostarczenia do sekretariatu wypełnionej deklaracji stanowiącej  załącznik nr 1 do regulaminu najpóźniej w przededniu wysłania dziecka do szkoły.

WAŻNE: Samo zgłoszenie dziecka nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem na zajęcia opiekuńcze. Dyrektor może odmówić przyjęcia większej liczby dzieci w przypadku braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i nałożonego na szkoły reżimu sanitarnego.

Na informację zwrotną (dotyczącą tego, czy zamierzacie Państwo posłać dziecko do szkoły) oczekujemy pod numerem telefonu: 17 283-77-08 w terminie do 21 maja br do godz. 13.00.

Regulamin wraz z załącznikiem do pobrania tutaj  Regulamin przyprowadzania i odbierania dzzieci – COVID19+załącznik nr 1

Załącznik nr 1 – deklaracja

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status