Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dzień Flagi RP

“Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju
– Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju”.
(Stanisław Aleksandrzak)

Co roku w naszej szkole organizowana jest uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W związku z epidemią koronawirusa nie może się ona odbyć. Pragniemy jednak przypomnieć całej społeczności szkolnej o tym bardzo ważnym dla Polaków patriotycznym święcie.

Konstytucja 3 Maja to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w 1791 roku. Była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. W okresie międzywojennym rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była wielkim świętem państwowym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej uroczystości. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu tego święta narodowego.

Drodzy Uczniowie! Pamiętajcie również, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,  jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ono ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową lub narodową.

Zachęcamy do chwili refleksji nad tym, czym dla każdego z nas jest Wolność, Ojczyzna i Patriotyzm.

p. Anna Wilk, p. Magdalena Czwałga

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status