Rekrutacja 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie informuje, iż w dniach od 2 do 20 marca 2020 r. prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej w Cmolasie. Zasady rekrutacji, wzory wniosku do oddziału przedszkolnego i zgłoszenia dziecka do szkoły  są do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej w zakładce REKRUTACJA. Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie lub zeskanowane przesłać drogą elektroniczną na adres: szkola@spcmolas.pl.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status