Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Od października 2019 r. Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego
w Cmolasie realizuje projekt ,,Szkoła 6.0” organizowany przez Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska”.

Głównym celem projektu jest: podnoszenie jakości pracy i rozwój polonijnych oraz polskich placówek oświatowych, popularyzowanie wiedzy o Polsce, języku, kulturze i historii poza granicami kraju, wymiana doświadczeń placówek partnerskich i zdobycie Certyfikatu Szkoły 6.0.

Nasi uczniowie z dużym entuzjazmem włączają się w działania podejmowane
w szkole. Piszą listy i kartki z życzeniami do kolegów z Belgii, nagrywają filmiki z nauki gramatyki i ortografii, wysyłają słuchowiska radiowe i inscenizacje, które są przygotowywane w placówce oraz tworzą prezentacje multimedialne z życzeniami świątecznymi. Uczniowie z zagranicy odpowiadają na listy, a w klasach gości radość i euforia! Podczas czytania korespondencji młodzież dowiaduje się, czym się interesują ich rówieśnicy, jakie mają przedmioty i ile czasu spędzają w szkole. Uczniowie z zagranicy również dzielą się z nami swoimi pomysłami.

Kolejnym przedsięwzięciem był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który odbył się 21 lutego 2020 r. Przygotowany program został wysłany do Belgii, aby wymienić się doświadczeniami. Nasi uczniowie mieli za zadanie przygotować gazetki ścienne poświęcone promocji języka polskiego. W tym dniu odbyła się Parada Bohaterów Literackich, Koło Fortuny i losowanie pytań polonistycznych, jak również szukanie w Słowniku języka polskiego objaśnień trudnych wyrazów. Osoby, które udzielały prawidłowych odpowiedzi, otrzymały drobne upominki. W tym dniu  można było również podziwiać grę aktorską
w wykonaniu naszych uczniów.

Miło nam ogłosić, że klasa VII b zdobyła I miejsce w konkursie na najciekawszą gazetkę promującą język polski. Dyplom zostanie wręczony we wtorek na akademii, w której weźmie udział Pani Dyrektor z belgijskiej szkoły.

Celem w./w. imprezy szkolnej było: atrakcyjne  spędzenie wolnego czasu, kształtowanie  wrażliwości na piękno języka ojczystego, tworzenie życzliwej atmosfery i pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej.

Fotogaleria z przebiegu wydarzenia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status