Szkolne Przygody Gangu Słodziaków

Biorąc pod uwagę, jak ważną rolę w rozwoju dziecka pełni czytanie i jak bardzo ważne jest wyrabianie nawyku codziennego czytania u dzieci w młodszym wieku szkolnym, klasy 1-3 wzięły udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szkolne przygody Gangu Słodziaków”, której celem było inspirowanie dzieci do codziennego czytania oraz rozwijanie ich świadomości ekologicznej. Uczniowie czytali codziennie min. 20 minut pod okiem rodziców, którzy potwierdzali ten fakt podpisem w dzienniczku czytania. W szkole odbył się Dzień Głośnego Czytania pod hasłem „Ziemia naszym królestwem”. Dzieci z klas 0-3 wzięły w nim czynny udział. Na początku posprzątały „Leśną Polanę” i posegregowały śmieci do odpowiednich pojemników. Zrobiły to pod czujnym okiem sarenki, sowy i lisa, czyli przebranych uczniów. Następnie wszyscy odgadywali zagadki o tematyce leśnej, hasła wpisując do krzyżówki. Po odczytaniu hasła głównego „Leśna Polana”, dzieci wysłuchały fragmentu książki „Gang Słodziaków” – rozdziału pt. „Drzewa”.Podsumowaniem i zwieńczeniem spotkania było zasadzenie dębu przez chętne dzieci.

Tegoroczny Dzień Głośnego Czytania oprócz promocji czytelnictwa miał na celu ukazanie, jak ważne jest dbanie o przyrodę i sadzenie nowych drzew.

Na zakończenie akcji uczniowie z klasy 1a i 2a wzięli udział w ogólnopolskim konkursie, który polegał na wykonaniu dekoracji pod nazwą „Magiczne Drzewo Słodziaków”, z wykorzystaniem elementów nadających się do recyklingu. Dzieci z niecierpliwością czekają na ogłoszenie zwycięzców, które nastąpi 13 grudnia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status