Projekt „Szkoła 6.0”

Nasza szkoła pod kierunkiem p. E. Łagoda i p. E. Urban przystąpiła do projektu Wspólnoty Polskiej – „Szkoła 6.0”. Jest to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi a polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości. Nawiązaliśmy współpracę z Polską Szkołą im. Wisławy Szymborskiej w Leuven. Dzieci na początek przygotowały listy w języku polskim, które jeszcze przed mikołajkami zostaną przekazane do Belgii. Udział w projekcie pozwala poszerzyć ofertę edukacyjną, przełamać bariery językowe i społeczne oraz umożliwia sprostanie wymogom współczesnej edukacji.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status