Projekt „Szkoła 6.0”

Nasza szkoła pod kierunkiem p. E. Łagoda i p. E. Urban przystąpiła do projektu Wspólnoty Polskiej – „Szkoła 6.0”. Jest to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi a polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości. Nawiązaliśmy współpracę z Polską Szkołą im. Wisławy Szymborskiej w Leuven. Dzieci na początek przygotowały listy w języku polskim, które jeszcze przed mikołajkami zostaną przekazane do Belgii. Udział w projekcie pozwala poszerzyć ofertę edukacyjną, przełamać bariery językowe i społeczne oraz umożliwia sprostanie wymogom współczesnej edukacji.