Osiągniecie Jakuba Wilka

Uczeń klasy VIII b Jakub Wilk zakwalifikował się do II etapu Kuratoryjnego Konkursu Historycznego. Zakres materiału dotyczącego I etapu konkursu był bardzo rozległy, gdyż dotyczył wiadomości i umiejętności z całej podstawy programowej(od starożytności do współczesności ).Tematem przewodnim była: Polska na arenie międzynarodowej w latach 1648- 1815.Nasz uczeń uzyskał wymaganą liczbę punktów i weźmie udział w II etapie  w/w konkursu.

Jakubowi gratulujemy !

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status