Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. o godz. 9-tej w hali widowiskowo sportowej odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość została poprzedzona mszą św. w której uczestniczyli nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego
w Cmolasie.

Podczas części oficjalnej, głos zabrał p. Dyrektor – mgr Józef Babiarz oraz p. Wójt – Eugeniusz Galek, życząc wszystkim szczęścia, wytrwałości i osiągania samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Odbyło się również ślubowanie klas pierwszych, prowadzone przez p. Dyrektor – mgr Katarzynę Brózdę. Podczas ślubowania uczniowie  przyrzekali, że będą uczyć się pilnie, kochać swoją Ojczyznę i rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków.
Po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczęła się część artystyczna w której uczennice nie tylko pożegnały wakacje, witając szkołę, ale również przypomniały ważne a zarazem bardzo bolesne wydarzenie historyczne związane z 80 – tą rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Po uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.