Ubezpieczenie NNW na rok 2019/2020

Drodzy Rodzice

Informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła nie będzie ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.
Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniem rodziców oraz zainteresowanych firm ubezpieczeniowych Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie udostępni w dniu 27 sierpnia 2019 r. od godz. 8:00 do 12:00 pomieszczenia szkolne przedstawicielom firm ubezpieczeniowych, gdzie będzie można zapoznać się z ofertami i indywidualnie zawrzeć w/w ubezpieczenie NNW z wybranym osobiście ubezpieczycielem. Podkreślić należy iż zawarcie umowy ubezpieczenia NNW jest dobrowolne.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status