Nakrętki dla Mai

 

Przez cały rok szkolny 2018/19  trwała  akcja zbiórki plastikowych nakrętek (PET) ph. “Pomagaj razem z nami”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły zebraliśmy 615 kilogramów nakrętek, które zostały przekazane na rzecz chorej i potrzebującej Mai Pyzińskiej z Padwi k. Mielca. To już nie pierwszy raz udowodniliśmy, że wspólne działanie w słusznej sprawie przynosi określone, pozytywne  efekty. Oby ludzi otwartych na głos potrzebujących nigdy nie zabrakło, a takie postawy staramy się kształtować wśród dzieci i młodzieży od  najmłodszych lat.

Koordynator akcji: Renata Krakowska