Znajdź właściwe rozwiązanie!

10 maja 2019 r. uczniowie klas gimnazjalnych i szóstych naszej szkoły pod kierunkiem pedagoga szkolnego p. Renaty Krakowskiej i p. Teresy Maciąg zorganizowali happening  dla uczniów i  rodziców podczas wywiadówki. Wydarzenie to realizowane było jako jedno z zadań w ramach programu profilaktyki palenia „Znajdź właściwe rozwiązanie”, ogłoszonego dla szkół przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Jego głównym celem było zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej, a także dorosłych, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Happening jako zorganizowane wydarzenie o charakterze artystycznym, mający swoją dramaturgię poprzez charakterystykę postaci, gesty, muzykę, obrazy, przedmioty i towarzyszące efekty specjalne, okazał się doskonałą formą przekazania głównych treści zarówno dla młodzieży jak i rodziców, a co za tym idzie z pewnością uświadomił wielu, że WYBÓR NALEŻY DO KAŻDEGO Z NAS, czy chcemy być zdrowi ciesząc się życiem, czy chcemy zaspakajać nałogi z dnia na dzień trując siebie i innych i tracąc to co najcenniejsze – zdrowie, a nawet życie. Cały wizualny przekaz z pewnością uzupełniły rozdane  różnorodne ulotki, zawierające ważne treści w tym zakresie oraz recepty na zdrowie.