Wpłaty za obiady w m-u kwietniu

W miesiącu kwiecień 2019 r. cena miesięczna posiłków wynosi 23,00 zł. słownie dwadzieścia trzy zł. (10 dni x 2,30 zł.). W związku z rekolekcjami 08.04.2019 r. – 09.04.2019 r.,  egzaminami gimnazjalnymi i ósmoklasisty 10.04.2019 r. – 12.04.2019 r. oraz 15.04.2019 r. – 17.04.2019 r.,  przerwą świąteczną 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r. w tych  dniach nie będzie obiadów.

Wpłaty będą przyjmowane od 27.03.2019 r. do 10.04.2019 r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych, po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość dokonania odliczenia za dni nieobecności dziecka w szkole, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym w sekretariacie szkoły. Obiady będą wydawane na stołówce szkolnej wyłącznie po okazaniu imiennego bloczka wydanego w sekretariacie szkoły, po uiszczeniu stosownej opłaty. Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status