STRAJK W SZKOLE – ważne dla rodzica i ucznia!!!

W związku z ogólnopolską akcją strajkową pracowników oświaty i przyłączeniem się do niej Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cmolasie informujemy, że w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w dniu 08.04.2019 r. (poniedziałek) rozpoczyna się strajk nauczycieli polegający na powstrzymaniu się od wykonywania pracy DO ODWOŁANIA, co oznacza duże trudności w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, zarówno w szkole jak i oddziałach przedszkolnych! W przypadku zawieszenia akcji protestacyjnej  zostaniecie Państwo poinformowani na stronie internetowej szkoły.

Informujemy, iż rekolekcje wielkopostne przypadające w dniach 8 i 9 kwietnia 2019r. począwszy od klas drugich do siódmych odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek i wtorek:   8.30 – nauka rekolekcyjna połączona ze śpiewem, 9.30 – Eucharystia, 10.30 – zakończenie rekolekcji i odjazd autobusów z parkingu obok kościoła. Dowóz uczniów na rekolekcje bezpośrednio na parking obok kościoła: Pateraki, Toporów i Poręby Dymarskie  – godz. 7.40, Świerczów, Hadykówka, Cmolas Spalenisko – godz. 8.10. Za doprowadzenie i bezpieczny powrót dzieci (szczególnie klas młodszych) i młodzieży uczestniczącej w rekolekcjach do kościoła nieobjętych dowozem odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Natomiast bez względu na strajk, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dni od 10.04. 2019 r. do 17.04.2019 r.  są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty. W zakresie organizacji egzaminów podjęte zostały wszelkie możliwe starania celem przeprowadzenia ich zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Ponadto informujemy, iż rodzice wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów do lat 8 w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1632) mają możliwość skorzystania z zasiłku  opiekuńczego, uprzedzając pracodawcę o nieobecności i jej przyczynach oraz planowanym okresie trwania – czytaj dalej Informacja – strajk, a opieka

Począwszy od dnia 8.04.2019 r. do 23.04.2019 r. włącznie (tj. do końca wiosennej przerwy świątecznej) nie będzie funkcjonowała stołówka szkolna.

 

Za zaistniałą, niezależną od nas sytuację i utrudnienia z nią związane z góry przepraszamy!

Dyrekcja SP w Cmolasie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status