Znaleźć czas i otworzyć się na drugiego człowieka

Każdy dzień jest pewnego rodzaju realizacją zadań, planów i niejednokrotnie „gonitwą” za codziennością. Ważne jest to, żeby w zgiełku tych wszystkich spraw znaleźć czas i otworzyć się na drugiego człowieka, który niejednokrotnie żyje w cieniu tej naszej codzienności. W oddziaływaniach wychowawczych wiele uwagi poświęcamy uwrażliwianiu naszych uczniów na potrzeby innych, a szczególnie dzieci i starszych osób. Przynosi to wymierne efekty, z czego jesteśmy dumni. Ogromne zaangażowanie uczniów, rodziców i pracowników szkoły w akcje charytatywne od lat organizowane w naszej szkole, to jeden z wielu przejawów troski i pomocy tym, którzy tego potrzebują.  W ostatnim czasie otrzymaliśmy szczególne podziękowanie małej Majki i jej Rodziców za nieocenione zaangażowanie w akcję zbiórki plastikowych nakrętek oraz ogrom ciepła każdego dnia, jaki spotykają. Wyrażając swą wdzięczność zacytowali Pabla Picassa „Sensem życia jest znaleźć swój dar. Celem życia jest oddanie tego daru innym.” Oby każdy z nas znalazł sens swojego życia i potrafił choćby małą cząstkę ofiarować innym.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status