Z życia świetlicy szkolnej

W miniony piątek tj. 8.03.2019r. ogłoszono wyniki świetlicowego konkursu plastycznego ,,Moja mała Ojczyzna – ważne miejsce w mojej miejscowości.” Konkurs miał na celu m.in. kształtowanie i propagowanie tożsamości regionalnej, pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem poprzez ukazanie przywiązania  do swojego miejsca zamieszkania i wyrażenie płynącej z tego dumy za pomocą środków plastycznych. Został on przeprowadzony w ramach tygodnia, w trakcie którego uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną wzbogacali swoją wiedzę dotyczącą ich regionu.W konkursie wyłoniono 7 laureatów, których prace zostały umieszczone na wystawie przed salą świetlicy oraz wyróżniono 7 prac. Laureaci oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymali nagrody książkowe, a także wraz ze wszystkimi uczestnikami konkursu słodkie upominki. W tym dniu nagrodzono również uczniów, którzy prezentowali na forum świetlicy lokalne legendy i opowieści. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status