Szkolny Konkurs Wiedzy o Św. Stanisławie Kostce

We wtorek 19 marca działające w naszej szkole Koło Caritas przeprowadziło konkurs wiedzy o życiu i działalności św. Stanisława Kostki. Wzięło w nim udział 17 uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do III gimnazjum. Konkurs miał charakter testu pisemnego składającego się z 30 zadań zamkniętych i jednego pytania otwartego. Uczniowie mieli możliwość wypowiedzieć się, czy osoba św. Stanisława Kostki jest dla nich autorytetem i uzasadnić swoją odpowiedź. Przewidziany czas 30 minut na odpowiedź okazał się zbyt długi, wszyscy zakończyli pracę przed czasem. Wyniki dowiodły dobrego przygotowania wszystkich uczestników, co skutkowało zbliżoną liczbą zdobytych punktów. Na uwagę zasługują odpowiedzi na ostatnie pytanie. Świadczą bowiem o dojrzałości chrześcijańskiej autorów wypowiedzi. Zwycięzcami tego konkursu zostali: Patrycja Zielińska z klasy 8A, Anna Cyran z klasy 3C gimnazjum oraz Arkadiusz Maziarz z klasy 8B. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status