Z życia świetlicy szkolnej

W miniony piątek tj. 8.03.2019r. ogłoszono wyniki świetlicowego konkursu plastycznego ,,Moja mała Ojczyzna – ważne miejsce w mojej miejscowości.” Konkurs miał na celu m.in. kształtowanie i propagowanie tożsamości regionalnej, pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem poprzez ukazanie przywiązania  do swojego miejsca zamieszkania i wyrażenie płynącej z tego dumy za pomocą środków plastycznych. Został on przeprowadzony w ramach tygodnia, w trakcie którego uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną wzbogacali swoją wiedzę dotyczącą ich regionu.W konkursie wyłoniono 7 laureatów, których prace zostały umieszczone na wystawie przed salą świetlicy oraz wyróżniono 7 prac. Laureaci oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymali nagrody książkowe, a także wraz ze wszystkimi uczestnikami konkursu słodkie upominki. W tym dniu nagrodzono również uczniów, którzy prezentowali na forum świetlicy lokalne legendy i opowieści. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!