Laureat z historii

Wojewódzka Komisja Konkursowa ogłosiła dzisiaj wyniki etapu wojewódzkiego Przedmiotowego  Konkursu Historycznego. Na liście laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły Jakub Wilk. Wykazał się on wysokim poziomem wiadomości i umiejętności, które znacznie wykraczają poza podstawę programową.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status