Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, w którym podkreślamy wiodącą rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. Tradycją naszej szkoły w tym dniu jest uroczysta akademia z tej właśnie okazji organizowana przez Samorząd Uczniowski.
W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Cmolas pan Eugeniusz Galek oraz emerytowani pracownicy szkoły.
Spotkanie rozpoczęły życzenia złożone przez pana Dyrektora Józefa Babiarza,  który podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty, a wyróżniającym się pracownikom wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły.
Popłynęło również wiele ciepłych i miłych słów w kierunku naszych nauczycieli od pani Agnieszki Maciąg i pana Roberta Góreckiego, przewodniczących Rady Rodziców, którzy w imieniu rodziców wyrazili wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Przemowa pani Genowefy Myszki wpędziła w chwilę zadumy i wzruszenia zebranych na uroczystości.
Po zakończeniu oficjalnej części młodzież naszej szkoły zaprezentowała program artystyczny, w którym najważniejszą częścią był plebiscyt nauczycieli godny chwały gali rozdania Oskarów. Na spotkaniu Zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, zostały zgłoszone nominacje nauczycieli do prestiżowych kategorii. Następnie wszyscy uczniowie klas IV – VIII oraz klas gimnazjalnych zagłosowali na jednego spośród nominowanych w każdej z podanych kategorii, takich jak: nauczyciel ” Dobra Dusza”, “Ostoja Spokoju”, “Mama nr 2”, “Mistrz Pomysłów”, “Sokole Oko”, “Mistrz Głosu”, “Mistrz Humoru”, “Złoty Wykładowca”, “Stróż Porządku”, “Uśmiech Roku”, “Mistrz Cierpliwości”, “Złotomówca”, “Chodziarz”, “Surowiec”, “Miss Elegancji”, “Mister Elegancji”. Zwycięzcy mieli okazję przejść po czerwonym dywanie w towarzystwie przedstawicieli uczniów, którzy w gracją i wdziękiem wykonali swoje zadanie, trzymając do końca w niepewności ogłaszany werdykt.

Na koniec uroczystości, dzieci z klas drugiej oraz uczniowie klas starszych zaprezentowali się w układzie tanecznym.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status