Wpłaty za obiady za m-c październik

Informujemy, że w miesiącu październik 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 52,90 zł. słownie pięćdziesiąt dwa zł. dziewięćdziesiąt gr. |(23 dni x 2,30 zł.). Wpłaty będą przyjmowane od 01.10.2018r. do 10.10.2018r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych, po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Obiady będą wydawane w stołówce szkolnej, po okazaniu imiennego bloczka. Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: nr 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status