Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa w Cmolasie otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 – 2020. Program składa się z 3 priorytetów. Do bibliotek szkolnych skierowany jest Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł. Pozyskane środki pozwoliły na zakup do biblioteki szkolnej 853 książek. Są to nowości wydawnicze w większości z zakresu literatury pięknej dla dzieci i młodzieży.

Uczniowie szkoły mieli wpływ na zakup książek. 23 marca 2018 r. została przeprowadzona szkolna akcja pod nazwą: “Wybory książek do szkolnej biblioteki”. Książki wybrane uczniów, rodziców i nauczycieli powiększyły księgozbiór biblioteki i od 3 września czekają na czytelników!

Program inspiruje całą społeczność szkolną do twórczego czytelniczego działania. Niektóre z zadań, w tym klasowe projekty edukacyjne już realizujemy.

Wykaz książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status