Aktualne wyniki współzawodnictwa sportowego szkół

Kończący się właśnie rok szkolny przyniósł szereg udanych startów naszych zawodników w zawodach sportowych, co zaowocowało znakomitymi miejscami zajętymi przez naszą szkołę w ogólnej klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół. W kategorii młodszej, czyli uczniów klas 6 i młodszych zajęliśmy 50 miejsce (205 pkt) w województwie na 606 szkół ujętych w zestawieniu, natomiast w kategorii starszej tj. klas 7 oraz klas gimnazjalnych, zostaliśmy sklasyfikowani na 44 miejscu (211 pkt) na 580 szkół. Sumując wyniki uzyskane przez przez naszych reprezentantów w obydwu kategoriach, jesteśmy na chwilę obecną najlepszą szkołą powiatu kolbuszowskiego jeśli chodzi o rywalizację sportową. Szczegółowe wyniki oraz punktacja, zamieszczone są na stronie Szkolnego Związku Sportowego.