Ludzie i pszczoły

“Ludzie i pszczoły” to tytuł konkursu plastycznego zorganizowanego przez Rejonowe Koło Pszczelarzy i Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej.  W konkursie tym, naszą szkołę reprezentuje 17 uczniów z klas siódmych i uczestnicy kółka plastycznego, którzy pod kierunkiem p. Renaty Krakowskiej wykonali prace różnymi technikami plastycznymi. Celem konkursu było nie tylko pobudzanie i rozwój inwencji twórczej dzieci i młodzieży, ale również uświadomienie wielkiego znaczenia pszczół w przyrodzie, a tym samym życiu człowieka.