Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Patrona – Jana Czekanowskiego

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim w naszej szkole obchodziliśmy kolejną rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Patrona – Jana Czekanowskiego.
Akademia miała na celu uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.

Akademia rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandarów. Następnie odśpiewano Hymn Polski, po czym Pani Dyrektor Katarzyna Brózda zabrała głos. Po wysłuchaniu cennych informacji dotyczących uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczniowie z klas starszych podczas sejmiku w przystępny sposób wytłumaczyli młodszym kolegom, czym jest Konstytucja i dlaczego jest tak ważna dla każdego kraju. Podczas akademii odśpiewano również pieśni patriotyczne.

Konstytucja 3 Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w 1791 roku. Była efektem pracy zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: w 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski. Kraj był zrujnowany wojnami i prywatą części obywateli. Skarb był pusty, a sejm skłócony.

Nie brakowało jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty, jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany z ideami oświecenia. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów (pomimo represji i sprzeciwu zaborców). Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – Święta Narodowego.

W kolejnej części programu najmłodsi uczniowie z klas pierwszych wydeklamowali wierszyki poświęcone naszemu patronowi – Janowi Czekanowskiemu, a zerówiaczki w profesjonalnym stylu pod opieką P. Bożeny Gaweł zatańczyły krakowiaczka.

Po zakończeniu wszystkich występów Pani Dyrektor podziękowała uczniom, p. Anastazji Gancarz i p. Edycie Urban za przygotowanie  montażu słowno-muzycznego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status