Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Patrona – Jana Czekanowskiego

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim w naszej szkole obchodziliśmy kolejną rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Patrona – Jana Czekanowskiego.
Akademia miała na celu uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.

Akademia rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandarów. Następnie odśpiewano Hymn Polski, po czym Pani Dyrektor Katarzyna Brózda zabrała głos. Po wysłuchaniu cennych informacji dotyczących uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczniowie z klas starszych podczas sejmiku w przystępny sposób wytłumaczyli młodszym kolegom, czym jest Konstytucja i dlaczego jest tak ważna dla każdego kraju. Podczas akademii odśpiewano również pieśni patriotyczne.

Konstytucja 3 Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w 1791 roku. Była efektem pracy zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: w 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski. Kraj był zrujnowany wojnami i prywatą części obywateli. Skarb był pusty, a sejm skłócony.

Nie brakowało jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty, jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany z ideami oświecenia. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów (pomimo represji i sprzeciwu zaborców). Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – Święta Narodowego.

W kolejnej części programu najmłodsi uczniowie z klas pierwszych wydeklamowali wierszyki poświęcone naszemu patronowi – Janowi Czekanowskiemu, a zerówiaczki w profesjonalnym stylu pod opieką P. Bożeny Gaweł zatańczyły krakowiaczka.

Po zakończeniu wszystkich występów Pani Dyrektor podziękowała uczniom, p. Anastazji Gancarz i p. Edycie Urban za przygotowanie  montażu słowno-muzycznego.