Sukces w konkursie międzynarodowym

Daria Misiak z kl. Va zdobyła wyróżnienie w XXXIV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. W. Chotomskiej, którego organizatorem jest Gimnazjum nr 2 im. ks. J. Twardowskiego w Słupsku.

 Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 8195 prac z 521 szkół z całej Polski, Niemiec, Litwy, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Oceniała je trzynastoosobowa Komisja, która premiowała wiersze wynikające z własnych przeżyć za: oryginalność tekstu, świadomość języka, literackość pomysłu i ujawniony talent autora. Pracy jurorów przyświecało motto 34. edycji konkursu, ,,Słowo jak witraż duszy”.

Przyznana Darii nagroda za wiersz pt. ,,Babciu, nie płacz!” świadczy o dużym potencjale drzemiącym w naszej uczennicy.

Gala finałowa odbędzie się 21 maja 2018 roku w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status