Rekrutacja 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie informuje, iż w dniach od 5 do 23 marca 2018r. prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zasady rekrutacji reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Dz. U z 2017r. poz. 59 art. 131, art. 133, Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 stycznia 2016r. oraz Zarządzenie Nr 526a/18 Wójta Gminy Cmolas z dnia 26 stycznia 2018r.

Jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły rodzice zobowiązani są do ZGŁOSZENIA dziecka do szkoły – dotyczy tylko klasy pierwszej, natomiast WNIOSEK składają wszyscy rodzice w przypadku przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz rodzice dzieci, które zamieszkują poza obszarem Gminy lub obwodem szkoły. Wypełnione dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub wypełnione  (podpisane przez obojga rodziców) i zeskanowane przesłać pocztą elektroniczną na adres: szkola@spcmolas.pl

Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 oraz zasady rekrutacji wraz z załącznikami są do pobrania w sekretariacie lub klikając linki poniżej:

Terminarz rekrutacji 2018.2019
Zasady rekrutacji do o.przedszkolnych i klas I SP Cmolas 2018
Załącznik nr 1 WNIOSEK.ZGŁOSZENIE
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE o woli przyjęcia

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status