Luty w świetlicy szkolnej

W minionym miesiącu jednym z realizowanych zadań w świetlicy szkolnej był temat Walentynek i zapustów. Rozmawiano o tym, czym jest karnawał, jak obchodzimy go w Polsce i innych krajach. Uczniowie wykonywali karnawałowe maski, w trakcie zajęć muzycznych nauczyli się piosenki pt. ,,Karnawałowe bale” oraz wzięli udział w dyskotece walentynkowo- ostatkowej.

Z okazji obchodów Dnia Zakochanych dzieci wykonały walentynki dla przyjaciół, sympatii i rodziny. W trakcie pogadanki wypowiadano się o tym, jak w naszej szkole obchodzone jest to święto. Wykonano także prace plastyczno – manualne przedstawiające ażurowe serca oraz walentynkowe zwierzęta. W trakcie tworzenia wierszyków o miłości i koleżeństwie, uczniowie mieli okazję wykazać się kreatywnością, poczuciem humoru oraz wyobraźnią.

Miesiąc luty był czasem, w którym w sposób szczególny rozwijano empatię  i przyjaźń.  W ramach zajęć pojawiło się wiele zabaw integracyjnych. Uczniowie opisywali swojego najlepszego przyjaciela, rozmawiali o tym czym jest i jaką rolę w naszym życiu odgrywa koleżeństwo i przyjaźń. Wspólnie zastanawialiśmy się również nad tym, co zrobić, aby mieć i być dobrym kolegą i koleżanką.

Więzi w grupie świetlicowej zostały umocnione nie tylko poprzez wspólną zabawę. Przeprowadzono zajęcia relaksacyjne mające na celu właściwe radzenie sobie z negatywnymi uczuciami, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, które również wpłynęły na budowanie i utrzymanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi.  Ubiegły miesiąc był momentem wielu sportowych emocji i wzruszeń,  jakie towarzyszyły nam w związku z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczangu  Czas ten zbiegł się z Turniejem gier planszowych  w świetlicy, który wyłonił wielu mistrzów. Eliminacje rozgrywek poprzedzono pogadanką o planszowym savoir – vivre i grze fair play. Uczniowie mieli okazję przekonać się nie tylko poprzez obserwację, ale aktywne zaangażowanie, czym jest pozytywna rywalizacja i współzawodnictwo.

Kolejnym zrealizowanym tematem było kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej. Świetliczanie mogli dowiedzieć się więcej o miejscu, z którego pochodzą m.in. poprzez pogadankę o tożsamości, o tym za co najbardziej lubią swoje miejsce zamieszkania, wyszukiwanie informacji w książkach z zasobów biblioteki szkolnej, Internetu, wysłuchanie legend np. o cudownym źródełku i rycerzu w Ostrowach Tuszowskich, Białej Damie w Kolbuszowej. Dzieci bardzo chętnie przeglądały zdjęcia naszego regionu, które stały się inspiracją dla prac plastycznych przedstawiających ciekawe miejsca naszej małej Ojczyzny.

Ilona Sekman, Marta Stec

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status