Luty w świetlicy szkolnej

W minionym miesiącu jednym z realizowanych zadań w świetlicy szkolnej był temat Walentynek i zapustów. Rozmawiano o tym, czym jest karnawał, jak obchodzimy go w Polsce i innych krajach. Uczniowie wykonywali karnawałowe maski, w trakcie zajęć muzycznych nauczyli się piosenki pt. ,,Karnawałowe bale” oraz wzięli udział w dyskotece walentynkowo- ostatkowej.

Z okazji obchodów Dnia Zakochanych dzieci wykonały walentynki dla przyjaciół, sympatii i rodziny. W trakcie pogadanki wypowiadano się o tym, jak w naszej szkole obchodzone jest to święto. Wykonano także prace plastyczno – manualne przedstawiające ażurowe serca oraz walentynkowe zwierzęta. W trakcie tworzenia wierszyków o miłości i koleżeństwie, uczniowie mieli okazję wykazać się kreatywnością, poczuciem humoru oraz wyobraźnią.

Miesiąc luty był czasem, w którym w sposób szczególny rozwijano empatię  i przyjaźń.  W ramach zajęć pojawiło się wiele zabaw integracyjnych. Uczniowie opisywali swojego najlepszego przyjaciela, rozmawiali o tym czym jest i jaką rolę w naszym życiu odgrywa koleżeństwo i przyjaźń. Wspólnie zastanawialiśmy się również nad tym, co zrobić, aby mieć i być dobrym kolegą i koleżanką.

Więzi w grupie świetlicowej zostały umocnione nie tylko poprzez wspólną zabawę. Przeprowadzono zajęcia relaksacyjne mające na celu właściwe radzenie sobie z negatywnymi uczuciami, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, które również wpłynęły na budowanie i utrzymanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi.  Ubiegły miesiąc był momentem wielu sportowych emocji i wzruszeń,  jakie towarzyszyły nam w związku z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczangu  Czas ten zbiegł się z Turniejem gier planszowych  w świetlicy, który wyłonił wielu mistrzów. Eliminacje rozgrywek poprzedzono pogadanką o planszowym savoir – vivre i grze fair play. Uczniowie mieli okazję przekonać się nie tylko poprzez obserwację, ale aktywne zaangażowanie, czym jest pozytywna rywalizacja i współzawodnictwo.

Kolejnym zrealizowanym tematem było kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej. Świetliczanie mogli dowiedzieć się więcej o miejscu, z którego pochodzą m.in. poprzez pogadankę o tożsamości, o tym za co najbardziej lubią swoje miejsce zamieszkania, wyszukiwanie informacji w książkach z zasobów biblioteki szkolnej, Internetu, wysłuchanie legend np. o cudownym źródełku i rycerzu w Ostrowach Tuszowskich, Białej Damie w Kolbuszowej. Dzieci bardzo chętnie przeglądały zdjęcia naszego regionu, które stały się inspiracją dla prac plastycznych przedstawiających ciekawe miejsca naszej małej Ojczyzny.

Ilona Sekman, Marta Stec