Mam problem – jak go mogę rozwiązać?

Podczas lekcji prowadzonej przez pedagoga szkolnego uczniowie klasy II c mieli za zadanie znaleźć sposoby rozwiązania problemów, które sami wskazali jako problemy nastolatków – z nauką, w rodzinie, w relacjach rówieśniczych, dziwnych i nietypowych zachowaniach, stosowaniem używek, dopalaczy i itp. Celem spotkania było uświadomienie  uczniom, że problemy, jakie się pojawiają,  są możliwe do rozwiązania, trzeba tylko o nich komuś powiedzieć lub je zauważyć i podjąć odpowiednie działania.  Podczas pracy grupowej młodzież doskonale poradziła sobie z tematem – ustaleniem i wskazaniem sposobów, które mogą być wskazówką do rozwiązania nawet takich problemów, które wydają się bardzo trudne i niemożliwe do rozwiązania.