Z życia świetlicy szkolnej…

W minionym tygodniu dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną rozpoczęły przygotowania do Dnia Babci i Dziadka.

W trakcie zajęć poruszony został m.in. temat potrzeby okazywania szacunku osobom starszym oraz znaczenia i wartości posiadania rodziny. Uczniowie wykonali wiele prac plastyczno – manualnych m.in. laurki, dyplomy, portrety babć i dziadków  oraz serduszka z masy solnej. Zaprojektowane zostały również drzewa genealogiczne. Dzieci miały również okazję uczestniczyć w zajęciach czytelniczych poświęconych tematyce rodziny. Uczniowie nauczyli się również wiersza, który z pewnością jeszcze bardziej umili nadchodzące święto.

Ubiegły tydzień obfitował pięknymi wypowiedziami i pracami uczniów, które ukazują jak ogromnie ważną rolę pełnią w ich życiu Babcie i Dziadkowie, którym składamy najserdeczniejsze życzenia!

Ilona Sekman,  Marta  Stec