Dzień Edukacji Narodowej

 

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej. Uroczysta akademia rozpoczęła się przywitaniem przez Pana Dyrektora Józefa Babiarza zaproszonych gości w osobach: Wójt Gminy Cmolas p. Eugeniusza Galka, nauczycieli i pracowników – emerytów, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. Pan Dyrektor  w swoim przemówieniu wyraził wdzięczność wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony każdego dnia w kształcenie, wychowanie i opiekę młodego pokolenia. Wręczył również Nagrody Dyrektora nauczycielom, którzy w poprzedzającym roku szkolnym szczególnie wyróżniali się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nagrody za osiągnięcia w pracy dla Pana Dyrektora Józefa Babiarza i Pani Ewy Jóźwik wręczył także Wójt Gminy.

Specjalne podziękowania za poświęcenie i podejmowane działania na rzecz dzieci i młodzieży otrzymali kończący kadencję Przewodniczący Rad Rodziców: szkoły podstawowej p. Wiesław Kosiorowski i gimnazjum p. Barbara Rzeszutek – wieloletni przedstawiciele rodziców w cmolaskiej szkole.

W imieniu obecnej Rady Rodziców życzenia dla grona pedagogicznego i pozostałych pracowników szkoły wyrazili natomiast p. Agnieszka Maciąg i p. Adam Boroń – przewodniczący Rad Rodziców w obecnym roku szkolnym, odpowiednio szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, składając w dowód wdzięczności na ręce p. Dyrektora piękne wiązanki kwiatów. Uczniowie zaś przygotowali program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje bogate umiejętności wokalne, aktorskie i taneczne.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i dobrej zabawie. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali gościom, nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wszystkim pracownikom oświaty, nauczycielom-seniorom, rodzicom zaangażowanym w sprawy szkoły oraz uczniom  składamy najserdeczniejsze życzenia!

Organizatorzy: SP w CmolasieSkip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status