Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor Zespołu Szkół w Cmolasie informuje, iż rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r. o godz. 8:00 w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. Dowóz młodzieży do Szkoły przedstawia się następująco:

• Hadykówka obok ZCB – 7:40
• Hadykówka Zapole – 7:47

• Świerczów – 7:35
• Dąbrówka – 7:42

• Cmolas przystanek obok starej szkoły – 7:40
• Cmolas obok nr 125 – 7:44
• Cmolas obok nr 174 – 7:46
• Cmolas obok Domu Kultury – 7:50

• Toporów – 7:00
• Ostrowy Tuszowskie – 7:12
• Ostrowy Tuszowskie obok szkoły – 7:14
• Ostrowy Tuszowskie obok baru – 7:17
• Ostrowy Baranowskie obok Pana Magdy – 7:19

• Poręby Dymarskie leśniczówka – 6:55
• Poręby Dymarskie – obok cmentarza – 7:00
• Poręby Dymarskie obok szkoły – 7:10
• Cmolas ujęcie wody – 7:25

• Paterki – 7.05
• Ostrowy Baranowskie obok kościoła – 7:11
• Chlistawy – 7:17 
• przystanek obok Pana Magdy – 7:17
• Jagodnik obok krzyża – 7:20

Dyrektor Zespołu Szkół w Cmolasie informuje zainteresowanych rodziców, iż warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu obojga rodziców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 1 września 2017 r. w sekretariacie szkoły. Wnioski do pobrania w sekretariacie i stronie internetowej szkoły w zakładce ŚWIETLICA.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status