Wyróżnienie w Konkursie Cybernautów

Szkoła Podstawowa im. prof. J. Czekanowskiego otrzymała Wyróżnienie w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Cybernautów w projekcie „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. W Szkole Podstawowej w Cmolasie w ciągu całego roku szkolnego realizowane były działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy. Naszym celem było uświadomienie wszystkim potrzeby bezpieczeństwa i szkodliwości zachowań agresywnych, rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy, upowszechnianie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej. Działania te miały na celu zwiększyć świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie ogromu zagrożeń, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne korzystanie z narzędzi multimedialnych. Uczniowie uczyli się, jakich zachowań należy unikać w sieci, jak rozsądnie dobierać gry internetowe, a rodzicom zwracaliśmy uwagę jak kontrolować działania swoich dzieci w zakresie korzystania z komputera.
Zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze na temat profilaktyki agresji słownej i fizycznej oraz cyberprzemocy. Opracowana została broszura informacyjna propagująca bezpieczeństwo pt. „Nasza społeczność mówi NIE PRZEMOCY”, która została przekazana każdemu uczniowi i jest dostępna na naszej stronie internetowej. Na początku roku szkolnego zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla wszystkich uczniów klas 4-6, warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli w ramach w/w projektu . Program „Cybernauci” realizowany był przez Fundację Nowoczesna Polska. Patronat honorowy nad programem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, rzecznik Praw Dziecka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szkoła w nagrodę za zrealizowane działania otrzymała tablet, zaś wszystkie nagrody w konkursie sfinansowane były ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
O „dobrych praktykach” szkoły w Cmolasie oraz innych nagrodzonych szkół można poczytać na stronie projektu: https://cybernauci.edu.pl/dobre-praktyki/

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status