“Leśne potyczki”

24 kwietnia br. w Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy „Leśne potyczki”. Celem konkursu adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych było zachęcenie młodzieży do rozwijania twórczości literackiej.  Z naszej szkoły wysłane zostały dwie prace. Katarzyna Mazur z klasy I A napisała wiersz, a  Żaneta Wrońska z klasy II B opowiadanie. Obie autorki zakwalifikowały się do finału, podczas którego uczniowie recytowali albo odczytywali swoje utwory. Jury oceniało oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość formy i kompozycję,  poziom językowy prezentacji, a także sposób interpretacji tekstu. Obie nasze uczennice otrzymały wyróżnienia: Katarzyna Mazur w kategorii poezja szkoła gimnazjalna, Żaneta Wrońska w kategorii proza szkoła gimnazjalna.

Gratulujemy!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status