Adrian Smoła finalistą

Wojewódzka Komisja opublikowała wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.Etap ten polegał na uzupełnieniu testu z wiedzy o społeczeństwie oraz pracy zespołowej (opracowanie projektu).Konkurs ten zawierał wiele zadań o wysokim poziomie trudności, znacznie wykraczającym poza podstawę programową. Należało się wykazać znajomością informacji z Polski i ze świata.Uczeń klasy III b gimnazjum- Adrian Smoła uzyskał tytuł finalisty.

Gratulacje

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status