Najlepsi gimnazjalni poeci i prozaicy

25 maja 2016 r. w auli Zespołu Szkół w Jeżowem odbył się finał V Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”. W konkursie wzięło udział 124. uczestników z kilku powiatów Podkarpacia. Anita Róg znalazła uznanie w oczach jury, które przyznało jej II miejsce w kategorii poezji i wyróżnienie w kategorii prozy. Ogłoszenie wyników literackich zmagań poprzedziły krótkie warsztaty twórcze oraz artystyczna prezentacja dokonań młodzieży.

Patronat nad konkursem sprawują: Kwartalnik Literacko – Artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, Związek Literatów Polskich – Oddział w Rzeszowie, Starosta Niżański – Robert Bednarz, Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli i Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.

Serdecznie gratulujemy Anicie podwójnego sukcesu!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status