Ogłoszenie

Zimowa przerwa świąteczna zgodnie z organizacją roku szkolnego trwa od 23 – 31 grudnia 2015r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

W tych dniach nie będą organizowane dowozy uczniów.

Jeżeli jednak nie mają Państwo możliwości pozostawienia dziecka pod opieką osoby dorosłej, prosimy o przekazanie takiej informacji bezpośrednio u wychowawcy klasy do 16 grudnia 2015r. i wówczas dla tych dzieci będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo wychowawcze.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status