Konkurs informatyczny

Adrian Mokrzycki (2B PGCM) i Kacper Wilk (3B PGCM) zakwalifikowali się do drugiego – rejonowego etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego. Pierwszy etap konkursu odbył się 5 listopada. Uczniowie w ciągu godziny musieli rozwiązać test składający się z kilkudziesięciu pytań z zakresu obejmującego budowę sprzętu komputerowego, jednostki informatyczne, algorytmy, programowanie, język HTML, CSS. Kolejny etap konkursu odbędzie się w styczniu, a uczniowie którzy uzyskają najlepsze wyniki będą mieli szanse na zdobycie tytułu laureata Podkarpackiego Konkursu Informatycznego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status