Wpłaty za obiady za m-c październik

Informujemy, że w miesiącu październik 2018r. cena miesięczna posiłków wynosi 52,90 zł. słownie pięćdziesiąt dwa zł. dziewięćdziesiąt gr. |(23 dni x 2,30 zł.). Wpłaty będą przyjmowane od 01.10.2018r. do 10.10.2018r. Po upływie w/w [...] Czytaj więcej

Nowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej – ważne!

Szanowni rodzice i uczniowie! Informujemy, iż z nowym rokiem szkolnym 2018/2019 obowiązują zmienione zasady korzystania ze stołówki szkolnej. Po dokonaniu wpłaty każdy uczeń otrzymuje imienny - miesięczny bloczek żywieniowy upoważniający [...] Czytaj więcej

List Minister Edukacji Narodowej

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie przeanalizowała złożone przez firmy ubezpieczeniowe oferty i dokonała wyboru ubezpieczyciela w  roku szkolnym 2018/2019. Umowa ubezpieczenia zawarta zostanie z Aviva. [...] Czytaj więcej

Przyjęcia do świetlicy szkolnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie informuje zainteresowanych rodziców, iż warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu obojga rodziców. Wniosek [...] Czytaj więcej