Drugoklasiści i trzecioklasiści PROMUJĄ ZDROWIE!

       W tym roku w naszej szkole promującej zdrowie uczniowie klas młodszych uczestniczyli w realizacji programu edukacji antytytoniowej dla klas I-III szkół podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę”, zainicjowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kolbuszowej. Program ten miał charakter profilaktyczny. Jego celem było kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

       W ramach tego programu wychowawczynie zorganizowały w swoich klasach zajęcia, na których drugoklasiści i trzecioklasiści dowiedzieli się co to jest zdrowie, od czego zależy, co szkodzi naszemu zdrowiu, co robić gdy zdrowie jest zagrożone. Dzięki przeprowadzonym zajęciom dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Dzięki takim działaniom edukacyjnym, dzieci stają się bardziej świadome zagrożeń związanych z paleniem i potrafią lepiej radzić sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą w ich obecności. To ważny krok w kształtowaniu zdrowego stylu życia. Program ten miał na celu nie tylko edukację dzieci, ale także zwiększenie świadomości rodziców i opiekunów na temat szkodliwości palenia. Na zakończenie programu uczniowie wykonali plakaty o tematyce antytytoniowej, które następnie zaprezentowali całej społeczności szkolnej i rodzicom w holu szkoły.
Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.
Założone cele zostały zrealizowane. Mamy nadzieję, że nasze działania w zakresie szerzenia oświaty zdrowotnej wśród uczniów i ich rodzin pozwolą na podejmowanie dobrych, zdrowych decyzji sprzyjających zdrowiu teraz i w przyszłości.

Nie pal przy mnie proszę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status