Spotkanie z twórczością Wisławy Szymborskiej i Aleksandra Fredry

“Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i po­mrze­my bez ru­ty­ny”.
W. Szymborska

6 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była poezja Wisławy Szymborskiej oraz Aleksandra Fredry. Wybrano tych twórców, ponieważ rok 2023 Senat RP uhonorował imieniem wybitnej poetki i laureatki Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej w 100. rocznicę urodzin, zaś Sejm RP ustanowił rok 2023 rokiem Aleksandra Fredry w 230. rocznicę urodzin pisarza.

Konkurs był doskonałą okazją do tego, by uczniowie z kl. IV – VII zaprezentowali rówieśnikom swoje artystyczne umiejętności i przełamali lęk związany z występami publicznymi. Ocenie podlegał stopień pamięciowego opanowania utworu, poprawna dykcja, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.

Jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce: Weronika Kusak z kl. V b
II miejsce: Zuzanna Olko z kl. VI b
III miejsce: Dominika Wrzask z kl. VII b

Wyróżnienia otrzymali:

Dominik Górecki  z kl. IV b
Julia Pięta z kl. V b.

Gratulujemy uczestnikom talentu artystycznego, scenicznej odwagi i poetyckiej wrażliwości. Dziękujemy za tę wspaniałą lekcję poezji.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status