Podziękowanie

Wszystkim, którzy włączyli się podczas kiermaszu w świąteczną akcję charytatywną
dla potrzebującej dziewczynki 

DZIĘKUJEMY
za dobre serce i okazaną pomoc i wsparcie.

Bo jak powiedział św. Jan Paweł II
“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest.
Nie przez to co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”.

                                                         

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status