Projekt “Czyste powietrze wokół nas”

Uczniowie z klas 0 A i B po raz kolejny zrealizowali tematy dotyczące projektu “Czyste powietrze wokół nas”. Celem kolejnych spotkań było zwiększenie wiedzy uczniów na temat lokalizacji źródeł dymy,  utrwalenie wiedzy dotyczącej rodzajów dymów, określania przyczyn wydobywania dymów oraz zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości  dymu papierosowego. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, wykonując plakaty dotyczące tematyki projektu. Poznały bohatera projektu Dinusia oraz uczyły się piosenki o nowym przyjacielu zerówkowiczów. Uczniowie obydwu klas wykonali własnoręcznie portrety Dinusia, które zostały umieszczone w formie wystawy w holu szkolnym. Dziękuję rodzicom za czynny udział dzieci w projekcie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status