Zajęcia na basenie dla uczniów klas I – VIII

Informujemy, iż od dnia 4 marca 2021 r. wznowione zostają zajęcia na basenie dla uczniów klas I-III w ramach zajęć lekcyjnych według dotychczasowego harmonogramu. Ponadto uczniowie klas I-III oraz  uczniowie klas IV-VIII  mogą korzystać z pływalni nieodpłatnie w wymiarze 1 godziny tygodniowo w ramach wejść indywidualnych (pozalekcyjnych). Warunkiem darmowego wstępu jest okazanie legitymacji szkolnej. Zachęcamy do tej formy aktywności wszystkich uczniów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status