Znajdź właściwe rozwiązanie

W II półroczu rozpoczynamy realizację programu ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”, który dotyczy profilaktyki antynikotynowej w klasach V – VIII i w klasach III gimnazjalnych. Głównym jego celem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe:

  • Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Kształtowanie postaw zobowiązujących do niepalenia.
  • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczności odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
  • Kształtowanie zachowań asertywnych, uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego, nauczenie się sposobów odmowy.
  • Rozpoznawanie uczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
  • Wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego myślenia o sobie i kształtowanie ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

 Program składa się z  pięciu spotkań warsztatowych dla uczniów prowadzonych przez wychowawców klas, higienistkę szkolną i pedagoga szkolnego, konkursu plastycznego pn. ,,Dymek to twój wróg”, konkursu poetyckiego pn. ,,Mamo, Tato nie pal”, przedstawienia teatralnego pt. ,,Ktoś mnie ocalił” i szkolnego happeningu adresowanego również do rodziców uczniów.

 Warsztaty dla uczniów obejmują następujące tematy:

  1. Poznajemy siebie bliżej.
  2. Laboratorium ciała.
  3. Naucz się mówić NIE.
  4. Znajdź właściwe rozwiązanie.
  5. Uwierz w siebie.

W zajęciach będą wykorzystywane różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów: “burza mózgów”, praca z tekstem/rysunkiem, ćwiczenia oddechowe, wizualizacja, odgrywanie scenek sytuacyjnych.

Program realizowany jest pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Stowarzyszenia na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Koordynatorkami programu są:  p. Halina Guściora i p. Maria Margańska.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status